Ανά ημερολογικό έτος

Δραστηριότητα 2019  (07/2019 – 12/2019)

 

Δραστηριότητα 2020 (01/2020 – 12/2020)

 

Ανά κοινοβουλευτικό έτος

Το έργο μας κατά τον 1ο μας χρόνο (07/07/2019 – 30/06/2020)